Een warmtepomp is een zeer vernuftig systeem, dat vergeleken kan worden met een CV-installatie en zonnecollector die een woning kunnen voorzien van warm water en bovendien het huis kunnen verwarmen. Daarnaast is een warmtepomp ook in staat om een huis te koelen. De prijs van een warmtepomp kan consumenten doen afschrikken om te investeren in een warmtepomp, maar de aanschafkosten moeten natuurlijk wel in het perspectief geplaatst worden ten aanzien van het rendement en besparing. De prijs van een warmtepomp is van een aantal aspecten afhankelijk, maar voor de laagste prijs van een warmtepomp moet er toch al gerekend worden op een investering van minimaal 6000 euro. De prijs van een warmtepomp kan dan ook wel oplopen tot boven de 10.000 euro. Dat zijn inderdaad prijzen, waar even over nagedacht moet worden om te investeren, maar tegenover die prijs staan ook een aantal voordelen.

Vooral bij nieuwbouwhuizen is het interessant om een warmtepomp aan te schaffen, want dan zal zeker gelden dat de investering ruimschoots zal worden terugverdiend. Het voordeel van een warmtepompsysteem is de duurzaamheid van de aanschaf in combinatie met een hoog rendement. Het rendement met betrekking tot de verwarming van een woning kan bijvoorbeeld wel oplopen tot 140 procent. Warmtepompen werken ook op gas of elektriciteit, maar hebben als voordeel dat deze minder energie verbruiken als bijvoorbeeld een Hr-ketel. De overheid heeft inmiddels beleid opgesteld op de toepassing van warmtepompen en streeft ernaar om in het jaar 2020 een grote besparing te hebben doorgevoerd op het verbruik van fossiele brandstoffen. De prijs van een warmtepomp, die minimaal dus 6000 euro zal kosten kan consumenten weerhouden er een aan te schaffen. In dat kader stimuleert de overheid de aanschaf van een warmtepomp door subsidie te verstrekken. De subsidieregeling duurzame warmte komt de consument dan ook tegemoet ten aanzien van de prijs van de warmtepomp.

Gratis offerte aanvragen:

1. Welk type zonnepanelen wenst u?

2. Wat is de totaal beschikbare oppervlakte voor de zonnepanelen?

3. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?

4. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?