Zonnepanelen met hoogste rendement aanschaffen is natuurlijk één aspect, maar dat is niet de enige factor waar rekening mee gehouden kan worden om het hoogste rendement te bereiken. Van een aantal merken, zoals Sanyo en van Kyocera, is bekend dat deze producenten zonnepanelen op de markt brengen met een hoog rendement en waarvan zelfs al of niet door hen zelf gesteld wordt dat het zonnepanelen betreffen met het hoogste rendement. U kunt zelf op zoek gaan via internet naar een aantal verschillende merken, die zonnepanelen op de markt brengen om deze met elkaar aan een vergelijking te onderwerpen ten aanzien van de opbrengst, maar zeker ook ten aanzien van de investering, die ermee gepaard zal gaan.

Hoog rendement zonnepanelen

Uitgaande van het gegeven dat u van plan bent om de zonnepanelen met hoogste rendement aan te schaffen, kunt u een optimaal rendement behalen door de zonnepanelen op de perfecte manier te installeren. Een grote invloed op het behalen van het hoogste rendement op zonnepanelen is namelijk de opstelling van de zonnepanelen ten opzichte van het zonlicht. Het hoogste rendement op zonnepanelen kan in ieder geval behaald worden als de mogelijkheid bestaat om de zonnepanelen op het dak in de richting van het Zuiden te plaatsen. In die richting wordt namelijk het meeste zonlicht opgevangen en als daarbij ook nog rekening wordt gehouden met de optimale hellingshoek zal er zeker sprake zijn van het hoogste rendement van de zonnepanelen. Dat betekent overigens niet dat als de zonnepanelen in een andere richting geplaatst worden er een slechtere opbrengst zal volgen, het gaat alleen om de meest ideale situatie. Bij het plaatsen van de zonnepanelen in de ideale hellingshoek en ideale richting moet er namelijk wel mogelijkheid toe geboden worden op het dak en anders zullen een andere richting en andere hellingshoek op elkaar afgestemd moeten worden.

Gratis offerte aanvragen:

1. Welk type zonnepanelen wenst u?

2. Wat is de totaal beschikbare oppervlakte voor de zonnepanelen?

3. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?

4. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?