In de plaats Beerse zijn meerdere bedrijven gevestigd, die zich bezighouden op het terrein van zonne-energie. Voor het installeren van fotovoltaïsche zonnepanelen in Beerse op platte daken of geïntegreerd in hellende daken was eerder altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig. Dat gold in Beerse niet alleen voor het installeren van zonnepanelen, maar ook voor boilers. Dat is nu afgezien van een aantal uitzonderingen niet meer nodig. De uitzonderingen op de vrijstelling van een stedenbouwkundige vergunning voor zonnepanelen in Beerse zijn onder meer beschermde monumenten, voorlopige beschermde monumenten en niet vergunde gebouwen. Daarvoor is in Beerse bij het plaatsen van zonnepanelen dus nog wel een vergunning vereist. Gelet op de regelmatige wijzigingen in de gemeente Beerse ten aanzien van zonnepanelen is het verstandig altijd vooraf informatie in te winnen over de voorwaarden en benodigde vergunningen.

Zonnepanelen in Beerse

In Beerse zijn verschillende bedrijven gevestigd, die zonnepanelen verkopen en installeren. Een voorbeeld van een dergelijk bedrijf is Solarsolutions. U kunt informatie over de mogelijkheden krijgen door online een contactformulier in te vullen, maar het is ook mogelijk om rechtstreeks een offerte voor zonnepanelen aan te vragen. Verder is het bedrijf Solarsolutions in Beerse ook telefonisch bereikbaar voor vragen over zonnepanelen. Een andere specialist in zonnepanelen in Beerse is het bedrijf Twinergy Sun Tile. Dit professionele bedrijf richt zich niet alleen op de zakelijke en particuliere markt in het algemeen, maar bijvoorbeeld ook op landbouwbedrijven. Ook dit bedrijf biedt de mogelijkheid om een offerte aan te vragen. Het is dan wel raadzaam om over de benodigde gegevens te beschikken zoals het type dak, waar de zonnepanelen op geplaatst moeten worden, de afmetingen van het dak en de hellingsgraad. Het is echter ook mogelijk om een medewerker van Twinergy Sun Tile op huisbezoek te laten komen, zodat een afgestemd advies kan worden gegeven.

Gratis offerte aanvragen:

1. Welk type zonnepanelen wenst u?

2. Wat is de totaal beschikbare oppervlakte voor de zonnepanelen?

3. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?

4. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?