VREG is de afkorting voor de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt. Vreg is belangrijk als u van plan bent om zonnepanelen aan te schaffen. U kunt namelijk bij de instantie Vreg een zogenaamd groene stroom certificaat aanvragen voor zonnepanelen. De groene stroom certificaten kunnen worden aangevraagd voor zonnepanelen, die kleiner of gelijk zijn aan 10 KW en voor grote zonnepanelen die met het AC-vermogen van omvormers groter is dan 10 KW. Als de aanvraag wordt goedgekeurd door Vreg, dan zal er één groene stroom certificaat verstrekt worden per duizend kWh elektriciteit, die door de op de aanvraag van toepassing zijnde zonnepanelen wordt geproduceerd.

Vreg zonnepanelen en groene stroom certificaten

Na de goedkeuring op de aanvraag van het groene stroom certificaat door Vreg voor de zonnepanelen is het de bedoeling, dat de eigenaar van de zonnepanelen bepaalde gegevens doorgeeft. Er zal namelijk regelmatig een meterstand van de productiemeter van de zonnepanelen moet worden ingevoerd in de online certificatenbank van Vreg. Na invoer van de gegevens zal er door de Vreg worden beoordeeld of het een realistische invoer betreft. Wordt de invoer correct bevonden, dan wordt er vervolgens een groene stroom certificaat aangemaakt en komt er achter de meterstand ‘goedgekeurd’ te staan. Deze certificaten worden tegen betaling overgedragen aan de netbeheerder, die verplicht is om deze te kopen tegen in elk geval de wettelijk gegarandeerde steun. Voornoemde informatie is van toepassing op zonnepanelen, die gelijk zijn aan of minder zijn dan 10 KW. Voor grotere zonnepanelen geldt dat het niet uitmaakt of de opgewekte energie door de eigenaar verbruikt wordt of aan het energienet wordt gegeven. De groene stroom certificaten van het Vreg worden bij grote zonnepanelen van meer dan 10 KW  vanaf een bepaalde datum toegekend en zijn onder meer afhankelijk van de grootte van de installatie. De netbeheerder rapporteert het verbruik van de zonnepanelen aan het Vreg.

Gratis offerte aanvragen:

1. Welk type zonnepanelen wenst u?

2. Wat is de totaal beschikbare oppervlakte voor de zonnepanelen?

3. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?

4. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?