Bij gevaarlijke zonnepanelen zou je misschien denken aan zonnepanelen, die los raken van het dak en een gevaar vormen doordat ze op een persoon terecht zouden kunnen komen. Als er echter over gevaarlijke zonnepanelen wordt gesproken, wordt daar mee bedoeld dat er gevaarlijke stoffen zijn gebruikt bij de vervaardiging van zonnepanelen. Dat komt voort uit de stof cadmium waar in het jaar 2010 veel over te doen is geweest. De stof cadmium in zonnepanelen zou op de verboden lijst staan van de Europese Unie net zoals dat voor lood, kwik en hoogwaardig chroom zou gelden. Het Europees Parlement heeft echter besloten dat de verwerking van de gevaarlijke stof cadmium in zonnepanelen is toegestaan. Er is zelfs sprake van een expliciete toekenning van het gebruik van deze stof in zonnepanelen.

Cadmium in zonnepanelen

De achterliggende reden van het besluit is dat het onmogelijk is om in bepaalde sectoren het gebruik van giftige en gevaarlijke stoffen compleet uit te sluiten. De sector van de hernieuwbare energie is dan ook samen met de militaire sector en een deel van de industriële installaties uitgesloten van de richtlijn. Op dit moment wordt nog altijd tachtig procent van de zonnepanelen gemaakt op basis van silicium, dat niet onder de richtlijn van gevaarlijke stoffen valt, zoals bij cadmium het geval is. Deze stof is echter een goedkoper alternatief, want cadmium is een stof, waarbij de productie als minder intensief wordt beschouwd. Door een aantal marktleiders worden de zonnepanelen, die op basis van cadmium worden gemaakt niet als een gevaar voor de gezondheid beschouwd. Zo werd door First Solar melding gemaakt van het gegeven dat cadmium niet opgelost kan worden door water, want bij het productieproces wordt de stof tussen twee glazen geperst en daardoor is het niet mogelijk dat regenwater de stof zal wegspoelen. De toepassing van cadmium zou dan ook niet tot gevaarlijke zonnepanelen leiden.

Gratis offerte aanvragen:

1. Welk type zonnepanelen wenst u?

2. Wat is de totaal beschikbare oppervlakte voor de zonnepanelen?

3. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?

4. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?

Andere interessante artikelen

PV zonnepanelen lekkage

ndien er niet zorgvuldig wordt omgegaan met de installatie van pc zonnepalen kan er een kans bestaan op lekkage en dat moet natuurlijk te alle tijden voorkomen worden.
Lees verder