De oriëntatie van de zonnepanelen is samen met de hellingshoek van de zonnepanelen van het grootste belang voor het te behalen rendement. Er wordt van een optimale oriëntatie van zonnepanelen gesproken, als de zonnepanelen naar het zuiden gericht zijn. De ideale helling voor zonnepanelen in Nederland en in België bedraagt daarbij 37 graden. Normaal gesproken wordt er bij een normaal rendement uitgegaan van een helling tussen 20 graden en 50 graden. Niet bij elke woning zal het mogelijk zijn om een optimale oriëntatie van zonnepanelen te bereiken, omdat de zonnepanelen bijvoorbeeld niet naar het zuiden kunnen worden gericht. In dat opzicht wordt voor een goede oriëntatie in elk geval aanbevolen om de zonnepanelen naar het zuidwesten of naar het zuidoosten te richten.

Het rendement van de zonnepanelen zal dus het grootste zijn als de zonnepanelen naar het zuiden zijn gericht, onder de meest ideale hellingshoek. Het zonnepaneel moet namelijk gedurende de dag zoveel mogelijk licht en warmte kunnen ontvangen van de zon. Door de licht en warmte, die ontvangen wordt, kan er elektriciteit geproduceerd worden. Indien zonnepanelen een slechte oriëntatie kennen, dan zal dat zeker van invloed zijn op het rendement. Voor elk gebouw zal er dan ook per situatie bekeken moeten worden welke oriëntatie van de zonnepanelen als beste wordt beschouwd. Het is daarom niet onverstandig om de bepaling van de oriëntatie over te laten aan een professioneel bedrijf, dat ook rekening houdt met andere factoren. Een professioneel bedrijf let bijvoorbeeld ook op de schaduwfactor. Er kunnen namelijk in de directe omgeving hogere gebouwen zijn, die op bepaalde tijden van de dag voor schaduw zorgen, waardoor de zonnepanelen niet de optimale licht en warmte ontvangen. Indien er voor gekozen wordt om de zonnepanelen door een professioneel bedrijf te laten installeren, kan men verzekerd zijn van de beste oriëntatie van zonnepanelen.

Gratis offerte aanvragen:

1. Welk type zonnepanelen wenst u?

2. Wat is de totaal beschikbare oppervlakte voor de zonnepanelen?

3. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?

4. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?