Met Eia zonnepanelen wordt een regeling bedoeld waarmee iemand in aanmerking kan komen voor een subsidie. De afkorting Eia staat voor de regeling Energie Investerings Aftrek. Deze regeling biedt een aantrekkelijk financieel voordeel als er sprake is van investeringen in duurzame energie of in energiebesparende bedrijfsmiddelen. Eia zonnepanelen val dus onder de investering in duurzame energie. Het doel van deze regeling is de inzet van duurzame energie en energiebesparing door de Nederlandse bedrijven een stimulans te geven. De Energie Investerings Aftrek is dus gericht op ondernemers, die van een fiscaal voordeel kunnen profiteren als er besloten wordt om in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie te investeren. Het is met de Eia regeling mogelijk om 55 procent van de kosten van investering af te trekken van de fiscale winst.

Eia zonnepanelen fiscaal voordelig

Naast het fiscale voordeel dat de ondernemers kunnen genieten via de regeling Eia leveren de zonnepanelen zelf natuurlijk ook een aantal voordelen op. Zo kan een onderneming, die gebruik maakt van zonnepanelen dubbel profiteren. Aan de ene kant biedt de Energie Investerings Aftrek het fiscale voordeel en aan de andere kant kan de onderneming met de zonnepanelen direct besparen op de energiekosten. Bovendien draagt de ondermening uiteraard rechtstreeks een steentje bij aan het milieu. Als er voldaan wordt aan de eisen van de energieprestatie kan 55 procent van de investering fiscaal op de winst in mindering gebracht over het kalenderjaar, waar in het energiebesparende bedrijfsmiddel is aangeschaft of er geïnvesteerd is in duurzame energie. Er bestaat wel een voorwaarde dat de investering tijdig moet worden gedaan en dat is binnen drie maanden nadat de verplichting is aangegaan er melding van gemaakt moet worden bij het Bureau Investeringsregelingen en Willekeurige Afschrijving, dat in Breda is gevestigd. Voor het fiscale voordeel moet de onderneming in het bezit komen van een verklaring van de minister van Economische Zaken.

Gratis offerte aanvragen:

1. Welk type zonnepanelen wenst u?

2. Wat is de totaal beschikbare oppervlakte voor de zonnepanelen?

3. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?

4. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?