In het algemeen geldt dat men voor de aanleg van zonnepanelen geen bouwvergunningen nodig heeft. Toch kan het zijn dat Uw gemeente enkele normen of verplichtingen heeft opgelegd met betrekking tot de plaatsing en de ingebruikname van een installatie die werkt op zonnepanelen. Het is zeker geen tijdsverlies om even langs te gaan voor meer informatie betreffende deze zaak. Dit is zeer uitzonderlijk en in vele gevallen slechts een kleine formaliteit die moet worden gevolgd opdat men wil verdergaan met de plaatsing. In vele gevallen is het eerder de energieleverancier van Uw regio die toestemming moet geven voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen. Dit is namelijk zo omdat men deze kan aansluiten op het stroomnet en de leverancier wil dan ook op de hoogte zijn dat men dit van plan is. Doet men dit, dan is de kans groot dat deze op zijn beurt een contract zal aanbieden. Hierin kan men dan afspreken dat de reststroom die men heeft en teruglevert aan het stroomnet zal teruggekocht worden door de leverancier.

Bij de zonnecollector gelden net dezelfde regels als bij de fotovoltaïsche zonnepanelen. Deze zijn niet onderhevig aan enige verplichting tot aanvraag van een bouwvergunning maar kunnen best toch even nagevraagd worden bij Uw gemeentehuis. In het geval van de zonneboiler is het lang een vraag geweest of men hier een vergunning voor moet aanvragen. De regeringen van zowel België als Nederland hebben dit geruime tijd geleden echter uitgesloten en deze vrijgesteld van een benodigde vergunning. Het is enkel wanneer U wijzigingen gaat aanbrengen aan bestaande leidingen dat men deze nodig zal hebben.

Het is dus belangrijk dat U altijd een navraag doet bij Uw gemeente om eventuele boetes of bijkomende kosten en tijdsverlies te vermijden. Zo bent U zelf niet alleen geruster maar ook zelfzekerder.

Gratis offerte aanvragen:

1. Welk type zonnepanelen wenst u?

2. Wat is de totaal beschikbare oppervlakte voor de zonnepanelen?

3. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?

4. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?

Andere interessante artikelen

Zonnepanelen plat dak

Het installeren van zonnepanelen op een plat dak moet wel op deskundige wijze gedaan worden en ook moet het juiste installatiemateriaal voor de zonnepanelen gekozen worden...
Lees verder

Vreg zonnepanelen

VREG is de afkorting voor de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt. Vreg is belangrijk als u van plan bent om zonnepanelen aan te schaffen...
Lees verder