De overheid hecht belang aan duurzame energie en heeft daarvoor een aantal subsidiemaatregelen in het leven geroepen, om ook particulieren te stimuleren van duurzame energie gebruik te maken. Een van de maatregelen, waar particulieren gebruik van kunnen maken is de zonneboiler subsidie. Deze maakt deel uit van de subsidieregeling 'Duurzame Warmte'. De subsidie maakt dat het overwegen van het kopen van een zonneboiler natuurlijk meer aantrekkelijk wordt. Wie van plan is om een zonneboilercombi aan te schaffen moet rekening houden met het gegeven, dat alleen het warmwaterdeel van de zonneboilercombi in aanmerking komt voor subsidie.

Voor de standaard zonneboilers, die het meest verkocht worden aan particulieren kan er gerekend worden op ongeveer 700 euro subsidie, maar de exacte hoogte van de subsidie is onder meer afhankelijk van de totale warme, die een zonnecollector op jaarbasis kan opvangen, om daarmee het water te verwarmen. Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt de warmtecapaciteit van de zonneboilers en zonnecollectoren als uitgangspunt genomen. Bij een standaard zonneboiler, die een collectoroppervlak heeft van zes vierkante meter, wordt bijvoorbeeld een subsidie van 200 euro per gigajoule gegeven. Zonneboilers, die door particulieren in hun woning worden geplaatst, hebben doorgaans een opbrengst per jaar van 3,6 gigajoules, waarmee de subsidie uitkomt op 720 euro. Als zonneboilers over een groter oppervlak beschikken dan de zes vierkante meter geldt overigens dat er per gigajoule 125 euro wordt verstrekt. Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden aan het aanvragen van de subsidie verbonden. De zonneboiler moet namelijk aan bepaalde eisen voldoen en de zonneboiler zal binnen een half jaar nadat de subsidie is toegekend, geïnstalleerd moeten worden. Voor het aanvragen van de zonneboiler subsidie, zal er gebruik moeten worden gemaakt van een daarvoor bestemd aanvraagformulier van de Subsidieregeling Duurzame Warmte. Naast het aanvragen van de zonneboiler subsidie, zijn er ook nog andere subsidieregelingen beschikbaar met betrekking tot duurzame energie.