Over het algemeen mag er van de zonnepanelen verwacht worden, dat zij rendabel zullen zijn. Op de vraag of zonnepanelen niet rendabel zijn, kan geen eensluidend antwoord worden gegeven. Dat komt natuurlijk omdat de aanschaf van zonnepanelen kosten met zich meebrengen. Weliswaar zijn er verschillende mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie en zijn er wellicht andere financiële voordelen te behalen, maar eerst zullen de kosten voor zonnepanelen gemaakt moeten worden. Dat zonnepanelen niet rendabel kunnen zijn, moet niet voor onmogelijk worden gehouden. Op hele korte termijn kunnen zonnepanelen niet rendabel zijn, maar uiteindelijk zullen de zonnepanelen op lange termijn wel rendabel kunnen worden. Het geheel hangt natuurlijk af van een aantal andere factoren, die bepalend kunnen zijn voor het antwoord op de vraag of zonnepanelen niet rendabel kunnen zijn.

Zonnepanelen rendabel of niet

Of zonnepanelen rendabel zijn of niet hangt af van meerdere factoren. Zo zal het aantal te plaatsen zonnepanelen invloed kunnen uitoefenen op het rendabel zijn of niet. De aanschaf van een enkel zonnepaneel zal waarschijnlijk minder rendabel zijn dan als het aantal zonnepanelen wordt afgestemd op het verbruik van energie in het betreffende huishouden. Een goede voorlichting over de aanschaf is dan ook zeker noodzakelijk om te kunnen bepalen of zonnepanelen rendabel kunnen zijn of niet. Bij factoren die van invloed kunnen zijn op het rendabel zijn van zonnepanelen kunt u ook denken aan eventuele premies, de mogelijkheid van groene stroom certificaten en eventuele belastingvoordelen. De regels kunnen echter steeds veranderen, zodat het informeren naar de actuele mogelijkheden altijd geadviseerd wordt. Indien u echt wilt weten of het voor u rendabel is om zonnepanelen te installeren, wordt aangeraden om naar een van de zonne-energie bedrijven te gaan, die zonnepanelen verkopen. Daar kunt u namelijk een professioneel oordeel krijgen en kan er berekend worden of zonnepanelen rendabel zijn of niet.

Gratis offerte aanvragen:

1. Welk type zonnepanelen wenst u?

2. Wat is de totaal beschikbare oppervlakte voor de zonnepanelen?

3. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?

4. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?