De zonneboiler prijs kan particulieren tegen houden om te investeren in duurzame energie om water mee te verwarmen, maar als er rekening wordt gehouden met de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een subsidie, wordt de aanschaf van een zonneboiler al een stuk aantrekkelijker. De zonneboiler prijs is in eerste instantie afhankelijk van het type zonneboiler dat gekocht gaat worden. Er kunnen namelijk een aantal typen zonneboilers worden onderscheiden zoals de standaard zonneboiler, de zonneboilercombi en de cv-zonneboiler. De zonneboiler prijs begint vanaf een bedrag rond de 2000 euro, maar kan afhankelijk van het type en de wensen wel oplopen tot 7000 euro. Een zonneboilercombi is overigens aanmerkelijk duurder dan de standaard zonneboiler.

Het voordeel van de aanschaf van een zonneboiler is dat er jaarlijks bespaard kan worden op de energiekosten. Een gemiddeld huishouden dat over een gasketel beschikt in combinatie met een standaard zonneboiler, kan al op een besparing rekenen van rond de 120 euro per jaar, dat gelijk staat aan rond de 170 m³ aardgas. Het zal dan ook even duren voordat de boiler prijs in de loop der jaren is terugverdiend. De overheid komt hieraan tegemoet door subsidies te verstrekken voor duurzame energie. Indien er een zonneboiler aangeschaft wordt, dan kan de consument rekenen op een subsidie in het kader van de regeling 'Duurzame warmte'. De subsidie bedraagt voor een standaard zonneboiler met zes vierkante meter zonnecollector oppervlak rond de 720 euro. Dat is natuurlijk een leuke tegemoetkoming gelet op de zonneboiler prijs. Voor een zonneboilercombi heeft de subsidie alleen betrekking op het warmwaterdeel van de combi. De prijsbewuste consument kan bij het zoeken naar een zonneboiler de prijs ervan vergelijken met andere gelijkwaardige zonneboilers. Er zijn namelijk meerdere leveranciers van zonneboilers, die producten leveren in verschillende prijsklassen, zodat daar voordeel uitgehaald kan worden.