Bij de zoektocht naar zonne-energiesystemen en voor de aanschaf van zonnepanelen op basis van thermische zonne-energie komen er vaak onbekende termen voorbij. Een van de termen, die voor onduidelijkheid kan zorgen omdat men niet weet wat het precies betekent, is de term parabolische trog. Met de term parabolische trog wordt een langgerekte spiegel bedoeld met een U-profiel. De doorsnede van de parabolische trog heeft de vorm van een parabool. Een met vloeistof gevulde buis loopt door het brandpunt van de parabolische trog, die verhit kan worden tot een temperatuur van boven de vierhonderd graden Celsius. De verhitte vloeistof wordt onder hoge druk omgezet in stoom om daarmee de turbine aan te draaien. Overigens draait een parabolische trog met de zon mee op basis van de lengteas.

Parabolische trog en parabolische schotel

Bij een parabolische schotel is er een sprake van een spiegel in de vorm van een schotel, waarmee het licht gebundeld kan worden. De parabolische schotel kan een doorsnede hebben van tien meter. In het brandpunt van de parabolische schotel bevindt zich een receptor, waar de lucht tot duizend graden Celsius verhit kan worden. De stirlingmotor achter de receptor zet de hitte om in beweging, die daarna door een generator in elektriciteit wordt omgezet. Het systeem van de parabolische trog is efficiënt te noemen en heeft als voordeel dat voor het volgen van de zon maar één as hoeft te draaien. Aan de parabolische trog is ook een nadeel verbonden en dat is dat het niet mogelijk is om in de nacht na afkoeling het systeem draaiende te houden. Dat is wel mogelijk, maar dan moet er via een warmteopslag warme vloeistof moeten worden gevoerd. Ook is het systeem met de parabolische trog dus zeer afhankelijk van de weersomstandigheden en dat kan een nadeel zijn.

Gratis offerte aanvragen:

1. Welk type zonnepanelen wenst u?

2. Wat is de totaal beschikbare oppervlakte voor de zonnepanelen?

3. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?

4. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?