De combinatie zonnepanelen schaduw moet natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen worden om het rendement van het zonnesysteem zo hoog mogelijk te laten zijn. In dat opzicht wordt dan ook altijd geadviseerd om de zonnepanelen niet in de schaduw te plaatsen, maar om de zonnepanelen naar het zuiden te richten onder de ideale hellingshoek van 36 graden. Zonnepanelen hebben namelijk als doel om zonlicht op te vangen en elke vorm van schaduw vormt daarbij dan ook een spelbreker. Bij het plaatsen van de zonnepanelen moet er dan ook gelet worden op het voorkomen van een installatie op een plek, waarbij de zonnepanelen op enig moment op de dag in de schaduw komen te liggen.

Schaduw op zonnepanelen voorkomen

Het is van belang om schaduw op de zonnepanelen te voorkomen, omdat de schaduw invloed kan hebben op het rendement van het zonnesysteem. Bij fotovoltaische zonnepanelen kan gerust gesteld worden dat schaduw als een vijand voor de opbrengst kan worden gezien. Deze zonnepanelen worden als het ware aan elkaar gekoppeld in het systeem van een zogenaamde string. Dat betekent, dat het zonnepaneel, dat het laagste rendement oplevert de totale opbrengst van het zonnesysteem zal bepalen. Dat kan heel simpel vergeleken worden met een tuinslag, die op een bepaalde plek een beetje wordt dichtgeknepen en dus invloed heeft op de waterstraal. Bij het plaatsen van zonnepanelen op het dak kan een schoorsteen al voor schaduw zorgen en een negatieve invloed hebben op het rendement van de zonnepanelen. Ook andere gebouwen in de omgeving kunnen invloed hebben en gedurende de dag voor schaduw zorgen op de zonnepanelen. Bij de installatie van de zonnepanelen is het dus van groot belang om te kijken welke objecten in de omgeving voor schaduw kunnen zorgen, zodat er bij de installatie van de zonnepanelen rekening mee gehouden kan worden.

Gratis offerte aanvragen:

1. Welk type zonnepanelen wenst u?

2. Wat is de totaal beschikbare oppervlakte voor de zonnepanelen?

3. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?

4. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?