Het is bekend dat zonnepanelen een vorm van duurzaam energie kunnen leveren en om die reden worden er bijvoorbeeld ook subsidies voor verstrekt, zoals in de vorm van groene stroom certificaten in België. Zonnepanelen recyclage zal de komende jaren een onderwerp van discussie worden. De levensduur van zonnepanelen verschilt en kan variëren van vijf tot zelfs vijfenveertig jaar. Met de toenamen van zonnepanelen zal er echter ook aandacht moeten worden besteed aan de mogelijkheid van zonnepanelen recyclage. De duurzame energievorm moet ook duurzaam blijven als de panelen niet meer gebruikt kunnen worden. Er zal dan ook rekening moeten worden gehouden met de hele cyclus van zonnepanelen en niet alleen met de levensduur, maar ook daarna.

Proces van zonnepanelen recyclage

Voorheen werden de zonnecellen van de panelen in het geheel gerecupereerd. Dat betekent dat de wafels met silicium na bewerking konden worden hergebruikt voor het maken van nieuwe zonnepanelen. Voor de zonnepanelen recyclage werden de wafels dunnen, zodat het moeilijker werd om de zonnecellen te recupereren. Door deze ontwikkelingen moest er dus een andere vorm van zonnepanelen recyclage komen. Het proces van zonnepanelen recyclage houdt nu dan ook in, dat er slechts fracties van de gebruikte materialen in zonnepanelen teruggewonnen kunnen worden. Het gaat hierbij om materialen zoals aluminium, glas en silicium. De wijziging in het zonnepanelen recyclage proces heeft ook alles te maken met de ontwikkeling van de zonnepanelen zelf. Er worden namelijk andere materialen gebruikt en die vragen weer om een andere benadering om voor recycling in aanmerking te komen. Er is sinds enkele jaren een programma gestart om gebruikte zonnepanelen op te halen zoals de organisatie PV Cycle doet. Dit is een collectief ophaalsysteem en daarnaast zijn er ook fabrikanten, die een eigen ophaalprogramma voor zonnepanelen hebben ontwikkeld, zoals SolarWorld en First Solar.

Gratis offerte aanvragen:

1. Welk type zonnepanelen wenst u?

2. Wat is de totaal beschikbare oppervlakte voor de zonnepanelen?

3. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?

4. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?