Het is natuurlijk de bedoeling dat de zonnepanelen lang mee gaan en dus een lange levensduur hebben. Er wordt dan ook een standaard garantie op de panelen gegeven, maar zonnepanelen onderhoud kan niet alleen de levensduur verlengen, maar ook het rendement ervan hoog houden. Bij zonnepanelen onderhoud kan er een wel onderscheid gemaakt worden tussen het onderhoud, waarbij gecontroleerd wordt of alle onderdelen nog in goede staat verkeren en het onderhoud, waarbij er gedacht kan worden aan het schoonmaken van de zonnepanelen. Het zonnepanelen onderhoud hoeft niet elke week uitgevoerd te worden, maar een keer per jaar onderhoud aan de zonnepanelen te plegen, is zeker aan te raden.

Onderhoud van zonnepanelen

Bij het technisch onderhouden van zonnepanelen kan er gedacht worden aan het visueel controleren van de onderdelen. Hierbij kan er gelet worden op loszittende bevestigingsmiddelen en wordt gekeken of er panelbreuken aanwezig zijn. Ook kunnen de kabels tijdens het zonnepanelen onderhoud gecontroleerd worden op breuken en dergelijke. Verder kan er een systeem controle worden uitgevoerd, waarbij de omvormers kunnen worden uitgelezen. Het is mogelijk het zonnepanelen onderhoud uit te besteden aan een deskundig bedrijf. Het bedrijf kan naast het technisch onderhoud van de zonnepanelen ook het reinigen van de zonnepanelen uitvoeren. Het is belangrijk om de zonnepanelen periodiek schoon te maken en het zonne-energie systeem te controleren. Door gebreken of door vervuilde zonnepanelen kan de opbrengst namelijk aanzienlijk verminderen. Het rendement van de zonnepanelen zal dan dalen en ook de levensduur van de zonnepanelen kan er door verkort worden. Bij het schoonmaken van de zonnepanelen kan er gewoon water worden gebruikt om het losse vuil van de panelen te verwijderen. Bij hardnekkige vuilaanslag is het aan te raden om een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken, dat na de inwerktijd met water afgespoeld kan worden.

Gratis offerte aanvragen:

1. Welk type zonnepanelen wenst u?

2. Wat is de totaal beschikbare oppervlakte voor de zonnepanelen?

3. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?

4. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?