Wanneer U zelf groene stroom zal gaan produceren, zij het door zonne-energie of een andere alternatieve vorm van energieopwekking, dan zal men in de meeste gevallen certificaten toegewezen krijgen die aantonen dat U een producent bent van groene stroom. Deze worden dan ook bijgevolg groene stroomcertificaten genoemd en laten U toe Uw netbeheerder op de hoogte te brengen van wat U produceert aan energie. Het is dan ook mogelijk om deze te verkopen aan de netbeheerder waar U klant van bent. Op deze manier kan U een extra bijverdienste krijgen die wel kan oplopen tot 450 euro per certificaat. De hoeveelheid certificaten die U zal krijgen is afhankelijk van het vermogen van Uw installatie en in welke mate deze groene stroom zal kunnen opwekken. Een krachtigere installatie zal dus logischerwijs meer opbrengen dan een kleinere, en bijgevolg dus ook meer certificaten verbonden krijgen dan de laatstgenoemde.

Het is belangrijk te weten dat de netbeheerder in België sinds 2006 vrijwel verplicht is deze certificaten op te kopen aan minimum 450 euro per stuk. De organisatie die zich bezig houdt met deze certificaten is de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, kortweg VREG.  Zij zijn de instantie die deze certificaten zal uitleveren en kan deze bijgevolg dus ook meteen doorverkopen aan de netbeheerder mocht U dit willen en makkelijker vinden. Bij het aanvraagformulier is er dan ook een optie voorzien om dit te vermelden zodat U sneller het verkoopbedrag gestort zal krijgen en U dus zelf niet al het papierwerk en administratie zult moeten doen. Let er echter dan wel op dat deze dit zal doen aan de minimumprijs van 450 euro. In sommige gevallen kan de netbeheerder zelfs meer bieden, al is dit wellicht niet meer het geval sinds de invoer van de minimumprijs per certificaat.

Gratis offerte aanvragen:

1. Welk type zonnepanelen wenst u?

2. Wat is de totaal beschikbare oppervlakte voor de zonnepanelen?

3. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?

4. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?