Zonnepanelen kunnen op verschillende manieren bevestigd worden, waarbij het type dak van invloed kan zijn op de plaatsing van zonnepanelen. Bij het installeren van de zonnepanelen is vooral de hoek, waaronder deze geplaatst wordt van belang. De hoek, waaronder de zonnepanelen geplaatst worden, zijn namelijk van invloed op het rendement van de zonnepanelen. Naast de hoek van de zonnepanelen is natuurlijk ook de richting, waarin de zonnepanelen geplaatst worden van invloed op de efficiëntie. Veelal wordt de richting naar het zuiden als uitgangspunt genomen, maar het belangrijkste hierbij is dat de zonnepanelen zoveel mogelijk licht van de zon vangen. Als de zonnepalen dusdanig geplaatst worden naar het zuiden, maar obstakels het zonlicht verhinderen, kan er beter een andere richting of andere plek gekozen worden.

In het algemeen wordt aangeraden dat de hoek van de zonnepanelen in elk geval tussen de 20 graden en 50 graden bedraagt. Het rendement zal niet altijd het hoogste zijn als de hoek in 50 graden wordt geplaatst, want voor het meest optimale rendement wordt er uitgegaan van een hoek van 36 graden, waarbij de zonnepanelen naar het zuiden gericht zijn. Van een goed rendement wordt gesproken als de hoek zich tussen de 20 graden en 50 graden bevindt, waarbij de zonnepanelen ook naar het zuidwesten of naar het zuidoosten gericht kunnen zijn. Het is belangrijk dat de zonnepanelen direct op de juiste manier geplaatst worden en daarom kan er gebruik worden gemaakt van de ervaring en deskundigheid van bedrijven, die zonnepanelen leveren en installeren. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf zonnepanelen onder de juiste te hoek te installeren, maar dan wordt wel aangeraden om goed voorbereid te werk te gaan. Dat betekent dat er niet alleen informatie moet worden ingewonnen over de wijze van installatie, maar ook over het soort zonnepanelen en de hoeveelheid zonnepanelen, die nodig zijn.

Gratis offerte aanvragen:

1. Welk type zonnepanelen wenst u?

2. Wat is de totaal beschikbare oppervlakte voor de zonnepanelen?

3. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?

4. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?