Het vermogen van zonnepanelen wordt net als bij andere elektrische apparaten uitgedrukt in het aantal watt, maar bij 1500 watt zonnepanelen is er in feite sprake van een maximaal vermogen van 1500 watt. Dat komt omdat de productie van stroom nooit altijd gelijk is, want de hoeveelheid zonlicht, die door de 1500 watt zonnepanelen wordt opgevangen, is natuurlijk aan verandering onderhevig. Bij het vermogen dat zonnepanelen leveren is er dus altijd sprake van het maximale vermogen dat behaald kan worden en dat wordt aangegeven in watt piek, dat afgekort wordt tot Wp. Het maximale vermogen wordt altijd getest en die test vindt plaats in een omgeving, waarin onveranderlijke omstandigheden van toepassing zijn ten aanzien van temperatuur en licht.

Zonnepanelen met vermogen van 1500 watt

Installateurs gebruiken bij de berekening van de werkelijke opbrengst tabellen, zodat de waarden ten aanzien van de Nederlandse omstandigheden gecombineerd worden met de windrichting en hellingshoek van de zonnepanelen. 1500 watt piek aan zonnepanelen leveren in Nederland en in België bijvoorbeeld gemiddeld 1050 tot 1350 kWh op. 1500 watt aan zonnepanelen bespaart op jaarbasis ongeveer een paar honderd euro aan kosten van elektriciteit, waarbij er geen rekening is gehouden met het voordeel van het ontvangen van een eventuele subsidie. De kosten van een zonnesysteem met zonnepanelen aan 1500 watt verschillen per merk en type zonnepanelen. Het kan dus financieel de moeite lonen om verschillende zonnepanelen aan 1500 watt met elkaar te vergelijken. Extra financieel voordeel bij 1500 watt aan zonnepanelen kan behaald worden door gebruik te maken van subsidies en premies. Om in Nederland voor subsidie in aanmerking te komen zal het vermogen van de zonnepanelen groter moeten zijn dan 1000 watt piek en mag het vermogen niet groter zijn dan 15.000 watt piek. Met 1500 watt aan zonnepanelen kan iemand dus voor de subsidieregeling in aanmerking komen.

Gratis offerte aanvragen:

1. Welk type zonnepanelen wenst u?

2. Wat is de totaal beschikbare oppervlakte voor de zonnepanelen?

3. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?

4. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?

Andere interessante artikelen

70 watt

Zonnepanelen zijn er in verschillende groottes en rendementen en kunnen al dan niet een groot deel van het elektriciteitsverbruik in Uw woning of camper opvangen. Het is dan ook belangrijk dat men op voorhand weet hoe hoog het verbruik ligt en wat het totale rendement zal zijn van de
Lees verder

Afmeting van zonnepanelen

De afmetingen van een zonnepaneel kunnen al dan niet een grote invloed hebben op het rendement van het paneel zelf. Zo zijn grote panelen met veel zonnecellen veel rendabeler dan panelen met een groot oppervlak maar slechts een gering aantal cellen. Grotere panelen zijn dan ook veel aantrekkelijker
Lees verder