Zonneboiler kosten kunnen geschaard worden onder de noemer van kosten van aanschaf van een duurzaam energiesysteem. Naast de kosten voor de aanschaf van een zonneboiler is er aan de andere kant echter een besparing op de kosten. De zonneboiler kosten kunnen snel weer worden terugverdiend als men er van uitgaat dat er door het gebruik van de zonneboiler voor de helft bespaard kan worden op de kosten van het warme water dat in een huishouden gebruikt wordt. De kosten van een zonneboiler kunnen consumenten weerhouden om er één aan te schaffen. Daar is de overheid zich ook van bewust, maar om de duurzame vormen van energie toch te stimuleren, kan er gebruik worden gemaakt van een subsidieregeling als er een zonneboiler wordt aangeschaft en geïnstalleerd.

Keuze zonneboiler

Met de zonneboiler kosten kan er rekening gehouden worden, door te kiezen voor een goedkoop soort zonneboiler. Er kunnen ten aanzien van de zonneboilers een drietal soorten onderscheiden worden. In de eerste plaats is er de standaard zonneboiler, die warm kraanwater kan leveren. Daarnaast is er ook de zogenaamde CV-zonneboiler en de compact zonneboiler. Er kan verder ook gekozen worden voor een zogenaamde zonneboilercombi, die naast de voorziening van warm kraanwater ook het huis van warmte kan voorzien. Door een keuze te maken voor een goedkope variant zonneboiler kan er dus op de kosten worden bespaard. Uiteraard is het ook verstandig om meerdere zonneboilers van diverse merken met elkaar te vergelijken, zodat daar ook een besparing uit de kosten kan voortvloeien. De zonneboiler kosten variëren van het type gemiddeld tussen de tweeduizend en vierduizend euro. Daarbij is er echter nog geen rekening gehouden met een eventuele subsidie, waardoor de uiteindelijke kosten van investering in de zonneboiler lager zouden kunnen uitvallen. Dat geldt ook voor de uiteindelijke lagere kosten voor het warme water als de zonneboiler eenmaal is geïnstalleerd.