Zonnepanelen kunnen op een plat dak een dubbel rendement opleveren of in elk geval het rendement aanzienlijk vergroten ten aanzien van de op traditioneel geplaatste wijze zonnepanelen, die op een plat dak werden geplaatst. De zonnepanelen worden veelal geplaatst op systeem, die vervolgens weer schuin op het dak worden geplaatst in zuidelijke richting. Bij zonnepanelen op een plat dak voor dubbel rendement geldt dat er gebruik kan worden gemaakt van een nieuwe technologie in de vorm van onder meer de Sunhunter. De Sunhunter maakt het mogelijk dat er voor het plat dak een dubbel opvang van zonne-energie gerealiseerd kan worden en dat betekent uiteraard een vergroot rendement halen uit de zonnepanelen.

Sunhunter zonnepanelen

De Sunhunter zonnepalen zijn een voorbeeld van panelen, die op een plat dak een dubbel rendement kunnen opleveren en dat wordt mede veroorzaakt doordat er zoveel mogelijk zonnestralen worden opgevangen en zoveel mogelijk ruimte efficiënt benut wordt op het platte dak. De Sunhunter zonnepanelen komen plat op het dak te liggen en met behulp van het unieke montagesysteem wordt er over het gehele dakoppervlak meer grip gekregen. Een ander voordeel van de Sunhunter zonnepanelen is dat het dak niet met extra ballast belast zal worden en bovendien hoeven er geen boringen in het dak plaats te vinden. De zonnepanelen op het platte dak, die dubbel rendement opleveren zijn ook nog eens stormbestendig. Verder zijn de Sunhunter zonnepanelen verplaatsbaar en dat betekent dat als er werkzaamheden aan de dakconstructie zouden moeten worden uitgevoerd, dit niet tot problemen zal leiden. De Sunhunter zonnepanelen kunnen namelijk eenvoudig en snel van het dak verwijderd worden. Zonnepanelen op een plat dak met een dubbel rendement zijn zeker de moeite van een investering waard en het is dan ook te raden om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken.

Gratis offerte aanvragen:

1. Welk type zonnepanelen wenst u?

2. Wat is de totaal beschikbare oppervlakte voor de zonnepanelen?

3. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?

4. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?