De combinatie zonnepanelen dakisolatie lijkt op het eerste gezicht wat vreemd aandoen, maar als u weet dat dakisolatie in België belangrijk is om voor een subsidie op de zonnepanelen in aanmerking te komen, wordt het al minder vreemd. Sinds 1 januari 2010 worden er namelijk in België eisen gesteld aan de dakisolatie, die bepalend zijn voor het verkrijgen van een subsidie of premie op de aanschaf van zonnepanelen. Het is dan ook altijd aan te raden om voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen op het dak van uw woning, na te gaan of uw dak aan de eisen voor dakisolatie voldoet. Dan weet u zeker dat u in elk geval geen premies mis zult lopen voor de zonnepanelen als de dakisolatie aan de eisen voldoet.

Dakisolatie en zonnepanelen

De reden waarom er eisen gesteld worden aan de dakisolatie om in aanmerking te komen voor een premie of subsidie op zonnepanelen ligt voor de hand. Als het dak slecht of niet geïsoleerd is, dan betekent dit een groot energieverlies. Indien er dan wel een premie wordt gegeven voor de aanschaf van zonnepanelen, dan wordt aan de ene kant de vorm van duurzame energie gestimuleerd en aan de andere kant wordt een slecht geïsoleerd dak niet verbeterd, waardoor het energieverlies blijft bestaan. De combinatie van dakisolatie en de installatie van zonnepanelen is natuurlijk aan te bevelen om op die manier op duurzame energie vorm te geven. Hoe kunt u nu weten of uw dak aan de eisen van dakisolatie voldoet? Daarvoor kunt terecht bij een bedrijf dat zonnepanelen verkoopt en adviseurs in dienst heeft, die op de hoogte zijn van de laatste eisen met betrekking tot de dakisolatie en het in aanmerking kunnen komen voor de premie op zonnepanelen. Het is dus altijd verstandig om eerst advies te in te winnen.

Gratis offerte aanvragen:

1. Welk type zonnepanelen wenst u?

2. Wat is de totaal beschikbare oppervlakte voor de zonnepanelen?

3. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?

4. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?