Particulieren mogen de markt van zonnepanelen dan hebben ontdekt, er zijn ook steeds meer bedrijven, die zich richten op het gebruik van duurzame energie. Bij de keuze voor duurzame energie wordt er vaak voor zonne-energie gekozen. Colruyt is een bedrijf, dat al jaren bezig is met duurzame energie en beschikt dan ook over zonnepanelen op de bedrijfspanden. Het streven van Colruyt is volledig op basis van groene stroom te kunnen functioneren, die zelf opgewekt wordt en voor Colruyt zijn zonnepanelen zeker belangrijk om het doel te kunnen bereiken. Naast zonnepanelen maakt Colruyt ook gebruik van windenergie om duurzaam te kunnen functioneren.

Colruyt wil stroom volledig zelf produceren

Colruyt is enorm vooruitstrevend en denkt zelfs aan het einde van het jaar 2011 volledig in de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien op basis van duurzame energie, waarvoor verschillende bronnen gebruikt worden. Om dit te kunnen bereiken worden steeds extra bronnen aangeboord, die het streven moeten verwezenlijken. Naast de zonnepanelen en windenergie wordt er in de toekomst ook gewerkt aan het omzetten van energie door het vergisten van organisch afval. Ook heeft de Groep Colruyt een bedrijf overgenomen, dat het mogelijk maakt om vet uit dierlijk afval te gebruiken voor groene stroom. Er zijn dus talloze mogelijkheden om op een duurzame wijze energie op te wekken, waarbij de zonnepanelen alleen niet meer voldoende zijn. Colruyt heeft nog grotere plannen en wil in de verdere toekomst het bedrijf wel laten groeien, maar de energiebehoefte afgezet tegen de huidige tijd minder dan tien procent laten groeien. Bij renovatie en nieuwbouw van distributiecentra bekijkt de Groep Colruyt altijd welke mogelijkheden er zijn om van zonnepanelen gebruik te maken. Het technische aspect speelt daarbij altijd een rol, maar uiteraard wordt er ook gekeken of het economisch gezien rendabel is om van zonnepanelen gebruik te maken.

Gratis offerte aanvragen:

1. Welk type zonnepanelen wenst u?

2. Wat is de totaal beschikbare oppervlakte voor de zonnepanelen?

3. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?

4. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?