In de afgelopen jaren waren de zonnepanelen goedkoper geworden in vergelijking met de zonnepanelen, die vijftien jaar geleden werden geproduceerd. Zonnepanelen kunnen duurder worden, maar dat heeft te maken met een aantal verschillende factoren. Dat zonnepanelen duurder kunnen worden in een bepaalde periode, heeft alles te maken met de prijs van grondstoffen. Om zonnepanelen te vervaardigen zijn er grondstoffen nodig. Zodra de prijs van de benodigde grondstoffen zoals silicium stijgt, zullen de zonnepanelen duurder worden. De grondstof silicium is nog altijd een van de belangrijkste bestanddelen voor het vervaardigen van zonnepanelen. Komt er meer vraag naar silicium, dan zal de prijs ervan stijgen. Daar zorgt de marktwerking nu eenmaal voor. Als zonnepanelen duurder worden, dan zullen er minder particulieren overgaan tot de aanschaf van een zonnesysteem

Zonnepanelen duurder dan gewone stroom?

Naast dat de prijs van zonnepanelen in bepaalde jaren kan variëren en afhankelijk kan zijn van de prijs van de grondstoffen, is er nog een ander aspect. De vraag is natuurlijk of zonnepanelen duurder zijn dan gewone stroom. De aanschaf van een zonnesysteem vraagt een bepaalde investering en die investering zal in de loop der jaren moeten worden terugverdiend. In dat opzicht is het logisch dat zonnepanelen duurder zijn dan gewone stroom, maar er kan ook verdiend worden aan zonnepanelen. Het overschot aan energie van de zonnepanelen kan namelijk worden teruggeleverd aan het energienetwerk en dat kan dus zelfs geld opleveren. Dan is er nog een opmerkelijk aspect en dat is de populariteit van zonnepanelen dusdanige vormen kan gaan aannemen, dat de gewone stroom duurder zal worden. Doordat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen, zullen de kosten van netbeheerders gaan toenemen en dat kan weer doorberekend worden in de energietarieven. In de toekomst zullen de zonnepanelen nog verder ontwikkeld worden en een hoger rendement kunnen opleveren, zodat zonnepanelen niet meer duurder zijn dan gewone stroom.

Gratis offerte aanvragen:

1. Welk type zonnepanelen wenst u?

2. Wat is de totaal beschikbare oppervlakte voor de zonnepanelen?

3. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?

4. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?