Ook in het geval van een zwembad kan men terugvallen op het gebruik van een zonnecollector om het water te kunnen opwarmen. Men sluit dan gewoon de leidingen van het zwembadwater aan op die van de zonnecollector of, in het geval van een zonneboilercombi, gewoonweg op de aansluiting van de zonneboiler. Men zou denken dat het dan eeuwen zou duren om het water op te warmen maar het is echter het tegendeel dat bewezen wordt. Vooral de installaties met een zonneboiler halen een erg hoog rendement waar iedereen tevreden over is. Indien U dus over een buitenzwembad beschikt met een aanliggende schuur en bovendien een leiding die makkelijk aansluitbaar is, dan kan U makkelijk opteren voor een installatie met een zonnecollector om het zwembadwater op te warmen. Het is dan niet alleen milieuvriendelijker maar bovendien ook een grote vorm van energieverbruik en energiekosten die geheel wegvalt.

Wanneer men overgaat tot de plaatsing van de zonnecollectoren is het vaak handig om het zwembad ongevuld te laten als de te bedekken oppervlakte zich vlak boven het water bevindt. Zo zal enig materiaal dat het zwembad raakt tijdens de aanleg niet aangetast worden door enige vorm van vocht, ook al wordt er van deze materialen verwacht dat ze waterdicht zijn. Eens dit van de baan is kan men meteen gaan genieten van de installatie. Het vergt weinig tot geen werk om de installatie aan te sluiten op het bestaande netwerk van leidingen dat door het zwembad gebruikt wordt. Wanneer U over een zonneboiler beschikt zal het water zelfs nog sneller opwarmen waardoor U zelfs in de winter snel kan genieten van een zwembad met voorverwarmd water. Een luxe die steeds meer zich proberen aan te bieden om van te kunnen genieten.

Gratis offerte aanvragen:

1. Welk type zonnepanelen wenst u?

2. Wat is de totaal beschikbare oppervlakte voor de zonnepanelen?

3. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?

4. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?