Windmolens kunnen zorgen voor een vorm van duurzame energie, waarbij er gebruik wordt gemaakt van de wind als energiebron. De windmolens kunnen beschouwd worden als molens die zorgen voor het omzetten van de wind in rotatie energie van de molenwieken. Deze energie kan vervolgens gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit, zoals bij de daarvoor dienende windmolens het geval is. Gewone molens kennen een functie om graan te malen en een watermolen is in staat om water te verplaatsen. De windmolens, die gebruikt worden om elektriciteit op te wekken, worden ook wel windturbines genoemd. De windmolens staan veelal in grote windmolenparken opgesteld, zoals op de Maasvlakte. Dergelijke windmolens zijn natuurlijk niet geschikt om in de achtertuin te plaatsen van particuliere woningen om daarmee duurzame energie te realiseren, maar veel daken van flats en van bedrijfsgebouwen kunnen wel voorzien worden van kleine windmolens.

windmolens en windenergie

Kleine windmolens

Kleine windmolens kunnen in de toekomst ook interessant worden voor particulieren en zeker met de aldoor maar stijgende energieprijzen in het vooruitzicht. Er zijn op dit moment al kleine windmolens op de markt, die een vermogen hebben tussen de 0,1 en de tien kW. De vraag naar kleine windmolens zal verder toenemen als er mogelijkheden worden geboden om windmolens met een vermogen van 25 kW te leveren. Windmolens kunnen zeker een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame energie, maar in vergelijking met het gebruik van zonne-energiesystemen loopt de markt van windmolens voor particulieren en bedrijven toch sterk achter. Een van de belangrijke voordelen van windenergie is het natuurlijk de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen en bovendien kan windenergie als duurzaam worden beschouwd. Met de komst van windenergie kan ook de afhankelijkheid ten aanzien van de olieproducerende landen afnemen. Aan het gebruik van windmolens voor windenergie zijn ook nadelen verbonden, want de kosten zijn erg hoog en bovendien is de windsnelheid sterk aan verandering onderhevig.

Gratis offerte aanvragen: