Zonnepanelen als groene energiebron

De populariteit van zonnepanelen neemt toe. Steeds meer mensen stappen over op groene energie, zoals zonne-energie. De prijs van zonnepalen daalt en de overheid komt burgers tegemoet door subsidie toe te kennen. Het is niet alleen goed voor uw portemonnee: u spaart ook het milieu. In dit artikel leest u meer over de prijs van zonnepanelen en de subsidiemogelijkheden.

Prijs zonnepanelen 2012

De prijs van zonnepanelen is vaak een drempel om over te gaan op de aanschaf. De installatie van zonnepanelen is een behoorlijke investering, die zichzelf echter ook terugverdient. Feit is dat de prijs nog nooit zo laag is geweest als nu.

Het is niet eenvoudig om een indicatie te geven van de prijs van zonnepanelen, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren. De prijs wordt onder andere bepaald door het soort zonnepanelen, de kwaliteit, het aantal zonnepanelen en de plaatsingskosten.

Kwaliteit zonnepanelen

Zonnepanelen variëren in kwaliteit en rendement. Zonnepanelen met een goede kwaliteit en een hoog rendement, zijn duurder dan zonnepanelen die kwalitatief minder goed zijn en een lagere opbrengst hebben.

Plaatsingskosten zonnepanelen

De plaatsingskosten vallen hoger uit naarmate u meer zonnepanelen laat plaatsen. Hoe hoger uw energieverbruik, hoe meer zonnepanelen u nodig hebt.

Terugverdientijd zonnepanelen

De terugverdientijd van zonnepanelen is ongeveer tien jaar. Binnen tien jaar hebt u de investering die u in zonnepanelen gestoken hebt, terugverdiend. Uiteraard hangt dit samen met de kwaliteit en de installatiekosten van de zonnepanelen.

Zonnepanelen Prijs per Wattpiek

De prijs per Wattpiek (Wp) is een methode om de kostprijs van zonnepanelen weer te geven. De prijs per Wattpiek is de afgelopen decennia gedaald en bedraagt momenteel ongeveer € 3,50 per watt, installatiekosten en BTW inbegrepen. De oorzaak van deze prijsdaling is de toegenomen concurrentie en efficiëntere productiemethoden, waardoor u ook een hoger rendement kunt behalen. De prognose voor 2012 is goed: naar verwachting zal de trend zich doorzetten. Het is dus een gunstig moment om over te aan op de aanschaf van zonnepanelen.

Om een indicatie te geven: een installatie van 3000 Wattpiek kost ongeveer €10.500.

Subsidie zonnepanelen 2012

Het gebruik van zonnepanelen wordt op verschillende manieren gesubsidieerd. Allereerst via het zogenaamde "groenestroomcertificaat”, dat uitgegeven wordt door de VREG.

Groenestroomcertificaat

subsidie zonnepanelen 2012 en prijs zonnepanelen 2012Per 1.000 kWh ontvangt u een groenestroomcertificaat. Dit virtuele certificaat wordt opgeslagen in de database van de VREG (Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits – en Gasmarkt). Uw netwerkbeheerder koopt het op tegen een gegarandeerde minimumprijs. In 2012 bedraagt de minimumprijs voor groenestroomcertificaten € 210 voor installaties met een vermogen van maximaal 250 kW. Dat is € 90 voor zonnepanelen die een groter vermogen hebben dan 250 kW. Groenestroomcertificaten kunnen worden aangevraagd bij de VREG. Na het plaatsen van de zonnepanelen moet de installatie gekeurd worden, aangemeld worden bij het VREG en bij de netwerkbeheerder.

Subsidies

Daarnaast verstrekken sommige gemeenten en steden aanvullende subsidies voor het plaatsen van zonnepanelen. Op deze manier worden zonnepanelen een waardevolle investering, die uw  energierekening kunnen halveren. Helaas is de federale overheid genoodzaakt te bezuinigen, waardoor subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen worden beperkt. In 2012 wordt er geen belastingvermindering gegeven voor het plaatsen van zonnepanelen. Als u in 2011 een factuur betaalde voor het plaatsen van zonnepanelen, komt u nog wel voor subsidie in aanmerking.

Gratis offerte aanvragen: